Plán akcií

 

Predbežný plán akcií oddielu  na rok  2017

 

1.   Zobor - splnené                                        

2.    Kľak - splnené                                              

 3.   Kráľova hoľa - splnené                                            

 4.   Prielom Hornádu - splnené                               

 5.   Rysy -  splnené                       

 6.   Roháče - hrebeňovka - splnené  

 7.   Hrebeňovka Malá Fatra - október 2017                                  

8.   Slavkovský štít splnené                                  

9.   Orlia prť - 30.9.-1.10.2017                                                        

10. Šíp - splnené                               

11. Ostrá a Tlstá - 26.11.2017                                   

12. Ľadonhora - 26.12.2017                                             

 

                                                          

 

Poznámka:

Poradie konania jednotlivých výstupov a konkrétneho dátumu sa bude priebežne upresňovať na pravidelných schôdzach turistického oddielu, na ktorých budú dohodnuté aj detaily logistického zabezpečenia akcie.