Vitajte na stránke turistického oddielu Poďme domov !

Nosnou  časťou  našej  stránky  je celoročný   kalendár  turistických  akcií  organizovaných našim oddielom v  príslušnom roku a fotogaléria z týchto  akcií. Na tejto stránke sa dozviete aj   ďalšie informácie o našom klube, o  jeho činnosti.  Veríme, že naša stránka Vám bude  užitočným informátorom o našich  turistických  podujatiach.  Tešíme sa na Vašu účasť  na našich  turistických  podujatiach a   prajeme Vám  veľa príjemných turistických krokov pri poznávaní prírodných krás.

Pozvánka na  ďalší výstup

Kedy a kam?  27. júl , Veľký Rozsutec, Malý Rozsutec

 

Z dôvodu logistického zabezpečenia akcie  je nutné prihlásiť sa do 25. júla ( štvrtok) !

Zopár fotiek  z posledného výstupu - Praděd

 

        

 

 

          

 

 

 

                                                                                     Úvodné slovo predsedu

Na  začiatku  vzniku  turistického  oddielu "Poďme domov"   Gbeľany   bolo  obyčajné   posedenie  po  úspešnom každoročnom Štefanskom  výstupe  na   Ľadonhoru.  Tento   výstup  je krásna turistická  akcia  konajúca  sa  každoročne  na  Štefana  26. de-
cembra už viac ako tridsať rokov.  Samozrejme  sa   po  takejto akcii  hodnotí  nielen  samotný výstup,  ale aj  spomienky na iné turistické akcie, občas sa  prednesú aj  nesmelé  plány do budúcna. A  vtedy vznikla aj myšlienka nielen obdivovať kopce a loziť na  ne len tak, ako  koho napadne, ale vniesť do toho aký-taký systém. Slovensko je krásna krajina a má mnoho pohorí. Bolo by
vhodné   navštíviť  postupne  všetky   pohoria Slovenska  a  vystúpiť   vždy  na  najvyšší  vrchol  toho  pohoria. A  aby  bol v tom poriadok  ešte dokonalejší,prijala sa myšlienka nechodiť po Slovensku ako " odtrhnuté vagóny", ale ako organizovaná skupina. K založeniu turistického odielu bol len kúsok.

Turistický  oddiel "Poďme domov" Gbeľany (v skratke TOPD Gbeľany) vznikol na ustanovujúcej schôdzi dňa 16.januára 2015. Prijal  sa jednohlasne názov turistického oddielu,výbor a predbežný plán akcií. Predbežný plán kopíruje ambície zakladajúcich členov  oddielu   pochodiť  všetky  slovenské  pohoria  a  ich  vrcholy. Zaradili  sme  ich  21. Možno  sme ich  nespočítali  úplne
všetky, ale  ani  jeden  člen oddielu   nie  je  zemepisár ani geograf ,ba dokonca možno to z geografického hľadiska nie je úplne presné a  zemepisári by  mali k  tomu výhrady, ale nám  je to v  podstate jedno. A to, že je  nám to  jedno  sme  si aj odsúhlasili.
Zaradené  sú v pláne aj  kopce ,ktoré  nepatria  do nosného programu  jednotlivých pohorí, ale sú to také skvosty turistiky,že to tam skrátka patrí. Počíta sa zhruba s  jedným až dvomi  výstupmi mesačne (podľa počasia a terénu).Z každého výstupu sa urobí pár záberov a napíše  krátka reportáž  z priebehu akcie.  Takto  by  sme  chceli trochu  spropagovať  krásy slovenských pohorí,
možno prilákať ďaľších členov oddielu (všetci ste srdečne vítaní) a podeliť sa aspoň takto sprostredkovane o zážitky a prírodné
krásy s tými,čo na kopce nechodia,alebo z rôznych dôvodov nemôžu chodiť.