Výstup na Šimonku

Na vrchole Slanských vrchov

Pohľad zo Šimonky na " blízky  východ "

Pred vstupom do opálovej bane Jozef

Pyšný domáci zver v Opále