Výstup na Sivý vrch

Nebojácna Eňka na 1,5 metrovej reťazi

Na vrchole Sivého vrchu


Cesta nadol - no nádhera!!!