Plán akcií

 

Predbežný plán akcií oddielu  na rok  2018

 

1.   Ostrá - splnené                                   

2.    Veľká lúka - splnené                                        

 3.   Ferrata HZS - splnené                                           

 4.   Kľačianska Magura - splnené                            

 5.   Pilsko - splnené                   

 6.   Orlia prť - individuálne

 7.   Jahňací štít - splnené                             

8.   Prechod Vysokých Tatier - od chaty k chate - presunuté na rok 2019                               

9.   Kôprovský štít - splnené                                                      

10. Prechod Chopok - Ďumbier - splnené                         

11. Vysoká - 25. november                                 

12. Ľadonhora - 26. december                                        

 

                                                          

 

Poznámka:

Poradie konania jednotlivých výstupov a konkrétneho dátumu sa bude priebežne upresňovať na pravidelných schôdzach turistického oddielu, na ktorých budú dohodnuté aj detaily logistického zabezpečenia akcie.