Plán akcií

 

Predbežný plán akcií oddielu  na rok  2019

 

1.   Vysoká - splnené                                 

2.    Čipčie - splnené                                       

 3.   Minčol - splnené                                            

 4.   Slovenský kras - Matesova skala, jaskyňa Domica - splnené                         

 5.   Suľovské skaly - splnené                   

 6.   Hrebeňovka Lučanská Malá  Fatra - splnené

 7.   Praděd - 6. júl                            

8.   Veľký Rozsutec, Malý Rozsutec - 27. júl                              

9.  Roháče - Tri kopy, Baníkov -  25. august

10. Jelení vrch ( guláška v Lipníku) - 21. - 22. september                         

11. Lomnický štít - 24. september

12. október - ...  

13. Vrch Bezovec, hrad Tematín - 24. november                                        

 

                                                          

 

Poznámka:

Poradie konania jednotlivých výstupov a konkrétneho dátumu sa bude priebežne upresňovať na pravidelných schôdzach turistického oddielu, na ktorých budú dohodnuté aj detaily logistického zabezpečenia akcie.