Výstup na Poľanu

Najkratší výstup na Poľanu začína pri Horskom hoteli Poľana

Jedna zo zástavok náučného chodníka Poľana - Kyslinky

TOPD na Poľane  (1 457,8 m n. m.) - najvyšší a najmohutnejší z vrchov neogénneho vulkanizmu v Západných Karpatoch

Chata Dudáš - v čase SNP sídlil v tejto chate štáb druhej československej partizánskej brigády